برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان کارگاه آموزشی تاریخ برگزاری محل برگزاری کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه شرکت کنندگان نام مدرس
1 فناوری‌های نوین در مشعل
1396-11-26 09:15-10:45
1396-11-26 11:00-12:30
دانشگاه صنعتی شریف 40
نویسنده 1,000,000 ریال
دانشجویان بدون ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر) 1,000,000 ریال
دانشجویان با ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر) 1,000,000 ریال
متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون ارائه مقاله 2,500,000 ریال
ثبت‌نام گروهی (5 نفر و بیشتر) به ازاء هر نفر 1,800,000 ریال
8 مهندس ایوب عادلی
2 laser diagnostics in combustion
1396-11-26 09:15-10:45
1396-11-26 11:00-12:30
دانشگاه صنعتی شریف 40
نویسنده 1,000,000 ریال
دانشجویان بدون ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر) 1,000,000 ریال
دانشجویان با ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر) 1,000,000 ریال
متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون ارائه مقاله 2,500,000 ریال
ثبت‌نام گروهی (5 نفر و بیشتر) به ازاء هر نفر 1,800,000 ریال
29 Prof. Marcus Aldén
3 Flame Dynamics: theory and applications
1396-11-26 13:30-15:00
1396-11-26 15:30-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
نویسنده 1,000,000 ریال
دانشجویان بدون ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر) 1,000,000 ریال
دانشجویان با ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر) 1,000,000 ریال
متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون ارائه مقاله 2,500,000 ریال
ثبت‌نام گروهی (5 نفر و بیشتر) به ازاء هر نفر 1,800,000 ریال
13 Prof. Philip de Goey
4 معاینه فنی موتورخانه - بهینه‌سازی مصرف سوخت و کاهش انتشار آلاینده‌ها
1396-11-26 13:30-15:00
1396-11-26 15:30-17:00
دانشگاه صنعتی شریف 40
نویسنده 1,000,000 ریال
دانشجویان بدون ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر) 1,000,000 ریال
دانشجویان با ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر) 1,000,000 ریال
متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون ارائه مقاله 2,500,000 ریال
ثبت‌نام گروهی (5 نفر و بیشتر) به ازاء هر نفر 1,800,000 ریال
14 مهندس سهیلا خوشنویسان - دکتر میثم ریاحی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.