به نام خدا

 

با توجه به اینکه هدف عمومی کنفرانس ها، تبادل اندیشه و انتقال آخرین دستاوردها و تجربیات در زمینه مورد بحث می باشد، انتظار اینجانب از این کنفرانس، رشد و شکوفائی تحقیقاتی علمی و صنعتی در موضوعات نوین سوخت و احتراق می باشد. دانش و فناوری سوخت و احتراق در کشور ما قرن ها سابقه دارد و این همایش می تواند به قوام و ارتباط سازمان یافته تر بین بخش های مختلف زنجیره تحقیق و توسعه، طراحی، ساخت و کاربرد در این زمینه کمک نماید.

با قدردانی از تلاش های انجمن احتراق ایران به عنوان موسس، شروع کننده و حامی اصلی معنوی این کنفرانس وهمکاران عزیزی که تا کنون شش کنفرانس قبلی را با موفقیت برگزار نموده اند، برنامه های هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، استفاده از تجربیات کنفرانس های قبلی در جهت ارتقاء کیفیت ارکان مختلف کنفرانس است. در بخش فراخوان مقالات، به نیازهای محققان وصنایع مرتبط با سوخت و احتراق توجه ویژه گردیده است و شیوه متفاوتی در این کنفرانس اتخاذ گردیده است که می تواند به ارزیابی کیفی و دقیق تر مقالات کمک نماید. در بخش کارگاههای آموزشی، هدف ارائه آخرین دستاوردها توسط برگزار کنندگان کارگاهها از متخصصین داخل و خارج از کشور است.

میز گردهای تخصصی با هدف بررسی چالش های پیش روی صنایع در کشور و جهان و چگونگی مشارکت و دستیابی به بازارهای منقطه وجهان می باشد. در این کنفرانس از محققان و متخصصان نام آشنای ایرانی و خارجی جهت برگزاری سخنرانی های کلیدی دعوت خواهد شد. همچنین تلاش بر این است که نمایشگاه جانبی همایش خود به کارگاه آموزشی بزرگی متشکل از بخش های تحقیقاتی، صنعتی داخلی و خارجی تبدیل گردد.

هیئت علمی این کنفرانس مرکب از استادان، محققان و متخصصان داخل و خارج از کشور اعم از ایرانی و غیر ایرانی خواهد بود و با توجه به تارنمای همایش و ارتباط الکترونیکی، دبیرخانه همایش در ارتباط پیوسته با اعضاء هیئت علمی کنفرانس در داخل و خارج از کشور خواهد بود.

انتظار بر این است که استقبال جامعه علمی داخلی و بین المللی از این کنفرانس بسیار گسترده و فراگیر باشد. لازم میدانم از کلیه همکاران، متخصصان و دانشجویان عزیز دعوت نمایم با حضور خود چه از طریق ارسال نتایج تحقیقات و یا شرکت در نشست های تخصصی کنفرانس به اعتلاء هر چه بیشتر این کنفرانس بیفزایند.

دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در شرایطی عهده دار برگزاری هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران گردیده است که  برگزاری موفقیت آمیز بسیاری کنفرانس های ملی و بین المللی قبلی را در سال های قبل تجربه کرده است. با این حال با عزمی جدی و با توجه به تغییر شرایط و باز تعریف اهداف برگزاری کنفرانس، مسئولیت برگزاری این کنفرانس را بر عهده گرفته است. در شرایطی که از یک سو سبد سوخت مورد نیاز برای بخش های مختلف صنعتی در کشور و دنیا درحال تغییر و دگرگونی است و از سوی دیگر لزوم افزایش بازده و بهره وری سیستم های احتراقی، مشعل ها و کوره ها ، و روی آوری به سیستم های نوین احتراقی برای افزایش بازده و کاهش آلاینده ها در دستور کار سازمان ها و بخش های مرتبط می باشد، و در عصر انفجار اطلاعات، لزوم بازنگری در نحوه برگزاری کنفرانس و تعریف دقیق ماموریت ها و تلاش در جهت مفید نمودن و فراگیر نمودن آموزش، تحقیق و فناوری در زمینه سوخت و احتراق و برای نتیجه بخش بودن برگزاری کنفرانس در بخش های مختلف آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی از اهداف عمده این همایش است.

با قدردانی از تلاش های همکاران و دست اندرکاران عزیزی که مجدانه در حال برنامه ریزی برای برگزاری هر چه با شکوه تر این کنفرانس می باشند، پیشاپیش حضور محققان، صنعتگران و دانشجویان عزیز را به این کنفرانس خیر مقدم عرض نموده و امیدوارم از برنامه های کنفرانس استفاده مطلوب را بنمایند.

 

                                                                                                        محمد حسن سعیدی

                                                                                                دبیر هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران