با توجه به اهمیت فراگیر نمودن آموزش، تحقیق و فناوری در زمینه سوخت و احتراق و به منظور ارتقاء سطح دانش فنی و علمی متخصان این حوزه، پنج عنوان کارگاه آموزشی تخصصی در این کنفرانس طراحی گردیده‌است. کارگاه‌های آموزشی توسط اساتید برجسته داخلی و خارجی ارائه و در پایان گواهینامه رسمی و معتبر به شرکت‌کنندگان اعطا خواهدشد.


 

تعرفه ثبت‌نام در کارگاه‌های آموزشی

 

تعداد

ثبت‌نام در کارگاه در صورت عدم ثبت‌نام در کنفرانس

ثبت‌نام در کارگاه در صورت ثبت‌نام در کنفرانس

آزاد

دانشجویی

آزاد

دانشجویی

یک کارگاه

2،500،000 ریال

1،000،000 ریال

رایگان

رایگان

دو کارگاه و بیشتر

1،250،000 ریال

(به ازاء هر کارگاه)

500,000 ریال

(به ازاء هر کارگاه)

1،250،000 ریال

(به ازاء هر کارگاه)

500,000 ریال

(به ازاء هر کارگاه)


 

به اطلاع کلیه علاقه‌مندان شرکت در کارگاه‌های آموزشی هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران میرساند،
متاسفانه کار گاه آموزشی با عنوان " Turbulent Premixed Combustion " به علت بیماری غیرمنتظره مدرس کارگاه "Prof. dr. Omer L.Gulder" برگزار نخواهد شد.