با توجه به اهمیت فراگیر نمودن آموزش، تحقیق و فناوری در زمینه سوخت و احتراق و به منظور ارتقاء سطح دانش فنی و علمی متخصان این حوزه، پنج عنوان کارگاه آموزشی تخصصی در این کنفرانس طراحی گردیده‌است. کارگاه‌های آموزشی توسط اساتید برجسته داخلی و خارجی ارائه و در پایان گواهینامه رسمی و معتبر به شرکت‌کنندگان اعطا خواهدشد.