در بخش جشنواره علمی و فنی هفتمین  کنفرانس سوخت و احتراق ایران از برترین‌ها در زمینة سوخت و احتراق تقدیر خواهد شد. محورهای انتخاب  عبارتند از:

  1. نویسندگان مقالات برتر این کنفرانس
  2. نویسندگان کتاب برترسوخت و احتراق
  3. استادان راهنما و دانشجویان پایان نامه های برتر (در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) سالهای 1395و 1396
  4. اساتید برجسته و پیشکسوت در زمینه سوخت و احتراق