آخرین مهلت ارسال مقالات کامل
1396-10-13
تاریخ اعلام نتیجه داوری مقالات
1396-10-26
تاریخ شروع کنفرانس
1396-11-24
تاریخ پایان کنفرانس
1396-11-25


هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران به پیشنهاد انجمن احتراق ایران و به همت دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف در بهمن ماه سال 1396 در محل دانشگاه صنعتی شریف در تهران برگزارمی‌گردد.

این کنفرانس شامل ارائه مقالات علمی و صنعتی، سخنرانی‌های کلیدی، نمایشگاه تخصصی دستاوردهای صنعتی در زمینه سوخت و احتراق، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری میزگردهای تخصصی و جشنواره علمی و فنی می باشد. برگزاری کنفرانس فرصت مناسبی برای ارائه مقالات و تبادل اطلاعات بین متخصصان و محققان صنعت و دانشگاه خواهد بود.

 امید است این کنفرانس، همانند کنفرانس ‌های قبلی، فضای علمی و صنعتی مناسب و دوستانه‌ای را برای تبادل نظر و مبادله دانش و فناوری بین پژوهشگران، استادان و دانشجویان دانشگاه و متخصصان صنایع سوخت و احتراق  فراهم آورد.حمایت کنندگان

دانشگاه تهران

دانشگاه تهران

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه فردوسی مشهد

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی شیراز

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان

انجمن مهندسان مکانیک ایران

انجمن مهندسان مکانیک ایران

قطب علمی تبدیل انرژی

قطب علمی تبدیل انرژی

کرسی پژوهشی سیستم های نوین تبدیل انرژی

کرسی پژوهشی سیستم های نوین تبدیل انرژی

دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس

سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان حفاظت محیط زیست

پژوهشگاه هوافضا

پژوهشگاه هوافضا

پارک علم و فناوری مدرس

پارک علم و فناوری مدرس

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فرم شرکت در کنفرانس

نویسنده

قبل از
1396-10-30

3,500,000

ریال
بعد از
1396-10-30

4,000,000

ریال

دانشجویان بدون ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

قبل از
1396-10-30

2,500,000

ریال
بعد از
1396-10-30

3,000,000

ریال

دانشجویان با ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

قبل از
1396-10-30

3,000,000

ریال
بعد از
1396-10-30

3,500,000

ریال

متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون ارائه مقاله

قبل از
1396-10-30

3,500,000

ریال
بعد از
1396-10-30

4,000,000

ریال

ثبت‌نام گروهی (5 نفر و بیشتر) به ازاء هر نفر

قبل از
1396-10-30

2,500,000

ریال
بعد از
1396-10-30

3,000,000

ریال