برای مشاهده و دانلود برنامه کامل کنفرانس کلیک کنید. 

توجه: زمان ارائه برای مقالات شفاهی 15 دقیقه به علاوه 5 دقیقه جهت پرسش و پاسخ میباشد.