- هزینه ثبت‌نام در هفتمین کنفرانس سوخت و احترق ایران شامل موارد ذیل می‌باشد:

  • امکان حضور در کلیه نشست‌های موازی ارائه مقاله
  • امکان حضور در سخنرانی‌های علمی کلیدی
  • امکان حضور در یک کارگاه‌های آموزشی کنفرانس به صورت رایگان
  • پذیرایی‌های میان وعده و ناهار
  • دریافت پکیج کنفرانس شامل هدایا، کتاب خلاصه مقالات و دریافت لوح فشرده مجموعه مقالات
  • دریافت تاییدیه حضور در کنفرانس

- نکات زیر در مورد هزینه ثبت‌نام قابل توجه است:

  • هزینه ثبت‌نام باید به نام شرکت کننده در کنفرانس و اگر با ارائه مقاله می‌باشد به نام نویسنده مسئول مقاله پرداخت شود. هر نویسنده مسئول می‌تواند با پرداخت هزینه مربوط، دو مقاله ارائه نماید. در صورتی که تعداد مقالات نویسنده مسئول بیشتر از دو عدد باشد، به ازای هر دو مقاله یک‌بار هزینه پرداخت گردد.
  • از کلیه علاقمندان دعوت می‌گردد هزینه ثبت‌نام را به صورت آنلاین و یا به شماره حساب0304912227  نزد بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شریف بنام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش بانکی را به آدرس الکترونیکیfcci@sharif.ir و یا نمابر 021-66026963  ارسال و ضمن تماس با تلفن021-66028964-5 تاییدیه دریافت نمایند.

 

- هزینه ثبت‌نام برای کارگاه دوم شامل %50 تخفیف خواهد‌بود.