مدرس: مهندس ایوب عادلی

 

سرفصل‌ها:

بخش اول: تعریف مشعل

بخش دوم: دسته بندی علمی و کاربردی-تجاری مشعل ها

بخش سوم: مشعل ها براساس دسته بندی علمی

بخش چهارم: مشعل ها براساس دسته بندی کاربردی-تجاری

بخش پنجم: اساس دسته بندی مشعل ها براساس فناوری نو

بخش ششم: معرفی مشعل ها براساس فناوری های نو از جمله:

                    - مشعل های مبدل سرخود (Recuperative Burners)

                    - مشعل های بازیاب (Regeneration Burners)

                    - مشعل های پیش مخلوط تشعشعی (Radiant Premix Burners) که در دیگ های چگالشی کاربرد دارند.

                    - مشعل های بدون شعله (Flameless Burners)

بخش هفتم: بکارگیری زباله های بازیافتی در کوره‌های سیمان