نکات مهم:

  1. ارائه مقالات به زبانی خواهد بود که مقاله بدان نگارش یافته است.
  2. ساختار تدوین مقاله مطابق ساختار ارائه شده در پایگاه همایش می باشد.
  3. مقالات با محتوای علمی و پژوهشی مناسب بعد از ارائه در کنفرانس، مجددا" داوری و برای چاپ در مجله سوخت، احتراق در نظر گرفته خواهند شد.
  4. چاپ چکیده مقاله و مقالات کامل در کتابچه چکیده مجموعه مقالات و لوح فشردة کنفرانس منوط به حضور و ارائه مقاله توسط حداقل یک نفر از نویسندگان مقاله است.

 

دانلود فایل Word نمونه مقاله کامل

دانلود فایل Pdf نمونه مقاله کامل

 

راهنمای تصویری ارسال مقاله
 
 
1- با رمز عبور و کد کاربری خود وارد سایت شوید:
 
 
 
 
 
2- از منو مقالات، گزینه ارسال و پیگیری مقاله را انتخاب کنید:

 
 
 
 
 
3- گزینه ارسال مقاله جدید را انتخاب کنید:4- اطلاعات مربوط به عنوان، چکیده و کلیدواژگان مقاله را وارد نمایید:

5- اطلاعات نویسندگان مقاله (غیر از خودتان) را وارد کنید:

6- در صورت تمایل توضیحات تکمیلی را وارد و شرایط و ضوابط را مطالعه نمایید:
7- فایل‌های مربوط را اضافه کنید:

8- در صورت صحت اطلاعات نمایش داده شده، گزینه ارسال مقاله را انتخاب کنید:

9- پایان.