عدم برگزاری کارگاه آموزشی
1396-11-14
عدم برگزاری کارگاه آموزشی

به اطلاع کلیه علاقه‌مندان شرکت در کارگاه‌های آموزشی هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران میرساند،
متاسفانه کار گاه آموزشی با عنوان " Turbulent Premixed Combustion " به علت بیماری غیرمنتظره مدرس کارگاه "Prof. dr. Omer L.Gulder" برگزار نخواهد شد.