تمدید مهلت ارسال مقالات
1396-09-16
تمدید مهلت ارسال مقالات

 به استحضار کلیه علاقمندان و شرکت کنندگان هفتمین کنفرانس سوخت و احتراق میرساند، نظر به استقبال بسیار بالا و همچنین درخواست علاقمندان به این کنفرانس، مهلت ارسال مقالات تا 30 آذرماه 96 تمدید شد.
لازم به ذکر است تاریخ مذکور آخرین مهلت ارسال مقالات است و قابل تمدید نمی باشد.