هزینه ثبت‌نام در هفتمین کنفرانس سوخت و احترق ایران شامل موارد ذیل می‌باشد:

  • امکان حضور در کلیه نشست‌های موازی ارائه مقاله
  • امکان حضور در سخنرانی‌های علمی کلیدی
  • امکان حضور در کارگاه‌های آموزشی کنفرانس
  • پذیرایی‌های میان وعده و ناهار
  • دریافت پکیج کنفرانس شامل هدایا، کتاب خلاصه مقالات و دریافت لوح فشرده مجموعه مقالات
  • دریافت تاییدیه حضور در کنفرانس


"تعرفه حضور"

ردیف

سطح حضور

هزینه ثبت‌نام تا تاریخ 96/10/15

هزینه ثبت‌نام پس از تاریخ 96/10/15

1

نویسندگان مقالات

3،500،000 ریال

4،000،000 ریال

2

دانشجویان بدون ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

2،500،000ریال

3،000،000 ریال

3

دانشجویان با ارائه مقاله (با ارائه کپی کارت دانشجویی معتبر)

3،000،000 ریال

3،500،000 ریال

4

متخصصان، پژوهشگران و کارشناسان بدون ارائه مقاله

3،500،000 ریال

4،000،000 ریال

5

ثبت‌نام گروهی (5 نفر و بیشتر) به ازاء هر نفر

2،500،000ریال

3،000،000 ریال

 

نکات زیر در مورد هزینه ثبت‌نام قابل توجه است:

  • هزینه ثبت‌نام باید به نام شرکت کننده در کنفرانس و اگر با ارائه مقاله می‌باشد به نام نویسنده مسئول مقاله پرداخت شود. هر نویسنده مسئول می‌تواند با پرداخت هزینه ارائه شده در جدول فوق، دو مقاله ارائه نماید. در صورتی که تعداد مقالات نویسنده مسئول بیشتر از دو عدد باشد، به ازای هر دو مقاله یک‌بار هزینه پرداخت گردد.
  • از کلیه علاقمندان دعوت می‌گردد هزینه ثبت‌نام را به شماره حساب 0304912227 نزد بانک تجارت باجه دانشگاه صنعتی شریف بنام امور پشتیبان درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی شریف واریز و فیش بانکی را به همراه فرم ثبت نام تکمیل شده به آدرس الکترونیکیfcci@sharif.ir و یا نمابر 66028963-021  ارسال و ضمن تماس با تلفن5-66028963-021 تاییدیه دریافت نمایند.